Maak je eigen box

Potjes, speelrijst, vulling speelbak en speelzand

Sensorisch materiaal: visueel. 

Sensorisch materiaal: tactiel

Scoops, schepjes en handy tools

Magnetisme

Uitstekers, stempels en rollers